شرکت ولوو متوجه کربن خنثی در نیروگاه دره ی نیو ریور (NRV)شد.

کم-حجم

چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماشین آلات سنگین ایران  heavymachinery.ir :

برقی که نیروگاه مونتاژ ولوو ی دره ی نیو ریور در دوبلین و ویرجینیا استفاده میکند، در حال حاضر کربن خنثی است. از نوامبر امسال صد در صد برق کارخانه توسط گاز متان تامین می شود که در ١٣ محل دفن زباله در منطقه تولید شده است.
پیشتر سوخت های فسیلی ،برق نیروگاه NRV را تامین میکرد که در سال ٢٠١٣ تا ۴٠،۴٠٨ تن دیوکسید کربن (CO2) تولید کرد. امروز فراهم کننده ی برق ولوو از گاز دفن زباله جهت تولید برق نیروگاه استفاده می کند که در غیر این صورت مجبور است از سوخت های فسیلی مصرف کند.
برق کربن خنثی آخرین نقطه ی عطف در تعهد نیروگاه NRV به پایداری و تداوم است. مدیریت نیروگاه و کارمندان با یکدیگر در تلاشند تا با شناسایی و اجرای نوآوری های گوناگون، اثرات CO2 نیروگاه را از طریق بهینه سازی انرژی کاهش دهند.برخی از نتایج قابل توجه این فعالیت ها شامل گرفتن حرارت خورشیدی جذب شده در دیوار بیرونی نیروگاه می شود تا گرمایش فراهم کند و روشنایی را از ماشین های فروش خودکار بوسیله ی نیروگاه انتقال دهد. این طرح ها منجر به کاهش شدت انرژی تا سی درصد شده است.
تلاش های حفاظتی از انرژی نیروگاه NRV با گواهینامه ی تحت استاندارد ISO50001 و بخش انرژی برنامه ی انرژی برتر پلاتینیوم (SEP) ایالات متحده تائید شده است_ گواهینامه ی برتر بین المللی و امریکایی برای ادامه ی بهبود مستمر در بهره وری انرژی. ( منبع: گروه ولوو)