لودر های چرخ کوچک سری K کت کارایی را بهبود بخشید

کم-حجم

چاپ

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ماشین آلات سنگین ایران  heavymachinery.ir : لودر های چرخ کوچک سری K C732623برند کت ، ۹۲۴k,930k,938kزمانی که در سال ٢٠١٣ رونمایی شد، یک طراحی بنیادی متفاوت با سری H را منعکس کرد ، مثل استفاده از بهره وری سوخت موتور کت C6.6 , کنترل الکترونیکی سیستم محرک هیدروستاتیک ، ایستگاه جدید اپراتور و اهرم بندی بهینه شده ی لودر که باقدرت حفاری فعال بالابر موازی تلفیق شده است. طراحی سری K با افزایش مهندسی ،در دست اصلاحات بیشتری برای سیستم محرک، اجرای کنترل ها، سیستم هیدرولیک کمکی و اهرم بندی لودر میباشد. ویژگی های جدید، غیر از تغییر اهرم بندی ، هماهنگی معکوس با تمامی ماشین های سری K است و فروشنده های محلی کت قادرند به سرعت آن را نصب کنند.
مهندسین کترپیلار کنترل اپراتور را بر سیستم محرک هیدروستاتیک با اضافه کردن یک نوع سخت افزار افزایش دادند. این سخت افزار اپراتور را قادر میسازد تا یکی از چهار حالت عملکرد طراحی شده برای سازگاری ماشین تنظیمات اپراتور یا شرایط کاری خاص را انتخاب کند. حالت ها از طریق صفحه ی نمایش ثانویه ی اختیاری یا تکنسین های الکترونیکی کت انتخاب میشوند.
وقتی TC یا کوپل گشتاور انتخاب میشود، لودر به ویژگی هایی که در قدرت قدیمی دنده بوده نزدیک میشود، انتقال کوپل گشتاور از قبیل : حرکت با دنده ی خلاص در سراشیبی، خلاص کردن دنده، و کاهش کم کوپل دنده ی چرخ. در حالت هایستت لودر به ماشین هیدروستاتیک معمولی در حال حرکت با ترمز پر نیرو و سریع پاسخ خواهد داد و زمانی که دنده در جلو یا عقب است هیچ حرکتی نخواهد کرد مگر اینکه پدال گاز اعمال شود، برعکس حالت TC . برای کاربردهای خاص ،لودر میتواند در حالت آیس مود قرار گیرد. این یک حالت اختصاصی برای مواقعی است که سطح عامل نزدیک به صفر می شود، مثل زمانی که لودر برف را بدون لاستیک های یخ شکن یا زنجیری به جلو هل میدهد. این امر زمانی مؤثر است که واجب است تنظیم نهایی بخش متحرک ماشین لغزش چرخ را در شرایط کشش بسیار کم کنترل کند.تنظیمات پایه یک حالت قراردادی است که ترکیب بهینه ی کوپل گشتاور و حالت های هایستت را فراهم می کند.

به محض بالابردن بیشتر حالت TC موتورهای کترپیلار سیستمی را تعبیه دیده اند که زمانی که ماشین باتری را درگیر میکند، عملکرد دقیق تری برای کوپل گشتاور فراهم شود. این تغییر یک تعادل ملایم و کنترل شده ی قدرت را بهمراه دارد که اپراتور هایی که به قدرت دنده ی ماشین عادت کرده اند بسار راضی هستند. این ویژگی همچنین می تواند در خدمات بر ماشین های سری K هم جوابگو باشد.